за нас

Профил на фирмата |

„Рафтекнинг България” ООД e създадена през октомври 2005 в София с предмет на дейност: консултантско-инженерингова дейност в областта на енергетиката, електропроектиране и автоматизацията. През 2008 нейната фирма „майка” „Рафтекнинг“ хф, се обедини с няколко инженерингови компании и образуваха настоящата „Веркис”.

Рафтекнинг България” ООД има опитни инженери практикуващи по специалностите електро, автоматизация, процеси и машини. Компанията е фокусирана към вътрешния и външен пазар. Услугите, които предлагаме са електропроектиране, спецификации, доставка, инсталация, PLC и SCADA програмиране, тестване и пускане на индустриално оборудване, проекти „до ключ“ и валидиране. Фирмата разполага с персонал работещ с международните електрически стандарти и стандартите от  Добрата производствена практика (GMP) залегнал във фармацевтичния отрасъл. Наша силна страна е валидирането и квалифициране на различни съоръжения и системи във фармацевтичното производство.


Нашата сила |
 • Интегрирани решения за завършена до край фармацевтична фабрика
 • Местен партньор с глобален опит
 • Западноевропейски опит и в същото време достатъчно по-евтини от западните компании
 • Езикови умения на служителите ни – изготвените документи могат да бъдат на български и на английски език
 • Инженерингов опит във фармацията, ОВК ( HVAC ), BMS и SCADA, валидиране и квалифициране на цели производства за лекарствени продукти и хранителни добавки
 • Познаване на системите по качеството

Защо да изберете нас |
 • Защото ние сме отговорни
 • Защото ние сме надежден партньор
 • Защото ние сме лоялни към клиентите си
 • Защото ние уважаваме клиентите си

Предлагани услуги |
 • Инженерингова дейност в областта на енергетиката, електропроектирането и автоматизацията
 • Проучвания и пуск на системи
 • Идейни проекти
 • Работни проекти
 • Визуални модели
 • Тестване и избор на оборудване за геотермални централи
 • Тестване и избор на оборудване за ВЕЦ
 • Трансформаторни подстанции
 • Индустриални фабрики
 • Проектен мениджмънт и планиране на глобални проекти
 • Спецификации на оборудвания
 • Изграждане на дозиращи системи за пречистена вода във фармацията
 • Анализ на риска във фармацията RA
 • Валидиране и квалификация на ОВК ( HVAC ) системи ( централи ) и процесни оборудвания на фармацевтични фабрики
 • Изготвяне План по качеството QP
 • Изготвяне на функционална спецификация FS
 • Изготвяне спецификация изисквания на потребителя URS
 • Изготвяне пълен набор от документи за валидиране VP / DQ / IQ / OQ / PQ
 • Изготвяне на доклади по квалификация SQR
 • Съдействие при измерване на величини
 • GMP и GAMP5

Енергийни проекти |
 • Геотермална централа Хетлисейди, Исландия | Контролни чертежи, проверка и тест на инсталираното оборудване
 • ВЕЦ Лагарфос, Исландия | Проектиране логическите схеми на електро-защитната апаратура
 • МВЕЦ, България | Консултантско звено по подготовка и изпълнение на проекта

Проекти във фармацевтичното производство |
 • Актавис, Малта | Електропроектиране, програмиране и контрол при изграждането на BMS, тестове, валидиране на системи
 • Актавис, Исландия | Електропроектиране, тръжна документация, оценяване, тестване и пускане на електро, контролната и охранителни системи
 • Актавис, България | Основно и резервно осветление на нов 15 000м2 таблетен цех; изграждане на контролна система за ниска влага и валидиране на системата; изграждане на дозираща система за пречистена вода, валидиране на системата; изготвяне на функционални спецификации (ФС), спецификации на изискванията на потребителя за оборудвания и системи (СИП), IQ, OQ, DQ и PQ протоколи, валидиране на миксер-гранулатори, вхирослойни сушилни и казани за обвиване на таблетки; валидиране на лабораторни казани и системи за миене
 • Джерард Лабс, Ирландия | Валидационна документация и валидиране на производствени линии и оборудване
 • Антибиотик Разград, България | Модернизация на вихрослойни сушилни и казани за обвиване на таблетки, включваща избор на електро-механично оборудване, спецификации, електро-пневматични чертежи, програмиране на контролери, софтуер за визуализация, тестове и валидиране на системите
 • Ейч Би Пи, Ирландия | Измерване частици въздух, влага и температура, мапинг на разположението по ISO 8
 • Алвоген Фарма, България |  Мапинг на складови помещения за съхранение на лекарствени продукти с контролиране на температура и влага
 • Джи И Фармасютикълс, България | Мапинг на помещения
 • Кенди Фарма, България | Изготвяне на валидационна документация и извършване квалификация на машини и на производствената сграда
 • О’Хара, Канада | Услуги по валидиране, квалификация на машини и инженеринг в проекти за България и Западна Европа
 • Ен и Еф Фарма, България | Комплексни услуги по изграждането на нова фабрика за дифузионни разтвори; разработка на цялата технология на процеса, модели на прилежащи и чисти помещения, човекопоток и път на суровините; решения за оборудване работещо на различно напрежение и честота; изготвяне на технически документации по стерилизатори, пълначни, дозиращи и опаковъчни машини, система за компресиран въздух; P&ID диаграми
 • Рош, България | Услуги по валидиране при изграждането на нов склад за съхранение на лекарствени продукти – помещения, студена камера с климатизация, резервно захранване; Валидиране на мониториращата система – компютърно валидиране 
 • Адифарм, България | Квалификация ( валидиране ) на HVAC климатични камери ( ОВК централи )
 • Вифарма, България | Квалификация ( валидиране ) на HVAC климатични камери ( ОВК централи )

Към | галерия снимки

Към | политика за поверителност на данните

Към | контакт с нас

Back to English ⇒